Race Recap: The Suffering Legends 2017 (NL/EN)

by diederik
652 views

Flag_of_the_Netherlands.svg

For english, click here!


Daar was het dan, het weekend waar ik al heel lang naar uitkeek. The Suffering!


Dit zou mijn 2e ocr worden in Engeland. De eerste keer was Rat Race Dirty Weekend en hier was ik onderkoeld uitgevallen, dus ik had niet de beste ervaringen met Engelse obstacle runs.

The Suffering heeft 3 afstanden om aan mee te doen: 10+Mile, 10+Kilometer en 5+Kilometer. Dan zijn er ook nog 2 challenges, namelijk de legend en relentless. Legend houdt in dat je zaterdag de 10+Mile loopt en zondag de 10+Kilometer en de 5+Kilometer. En relentless wil zeggen dat je alle afstanden op 1 dag loopt.
In mijn geval zou ik de Legend challenge aangaan. Niet te vergeten wat deze race zo bijzonder en net iets zwaarder maakt zijn de reapers. Reapers zijn mensen die langs het parcours staan en je opdrachten laten uitvoeren zoals: “20 push ups” tot aan “doe een dansje”. Dus het kon alle kanten op gaan.

Ik ging naar Engeland met Tim, Pascal, Hanno en Sabina. De reis verliep allemaal vrij soepel en we kwamen snel aan in ons hotel. Die vrijdag avond vroeg naar bed gegaan, omdat we zaterdag de 10+Mile moesten lopen. Die ochtend was ik al met al best zenuwachtig. Ik wist niet wat ik moest verwachten en van de verhalen die ik hoorde was de race erg zwaar.
Uiteindelijk startte Sabina in het eerste startvak op die dag omdat ze alleen de 10+mile ging lopen. Alle anderen startte 15 minuten later. Uiteindelijk was dan ook voor ons daar het startschot. Ik kreeg als tip mee de eerste 500 meter keihard te rennen zodat je als eerste bij de muren kwam en daar niet in de rij moest staan, en die tip was goud waard! Na de muren liepen de anderen 3 dat snelle tempo door. Ik had voor mezelf besloten echt mijn eigen race te lopen. Dus voordat ik het wist, liep ik alleen. Na een kwartiertje lopen kwam ik Sabina tegen op de eerste heuvels. We raakte aan de praat en het was gezellig! Daar moesten we eerst met een band de heuvel op en af en daarna kwam een kleine maar leuke glijbaan met heel veel soap, dus dat was al lachen.
Photo by Epic Action Imagery (www.epicactionimagery.com)

Ik besloot om met Sabina de 10+mile te lopen en te finishen! De eerste race die we samen liepen was Rat Race, waar ze me letterlijk naar de finish heeft moeten begeleiden door de onderkoeling. Deze keer was onderkoeling niet van toepassing, want het was lekker 20 graden.

Het hele parcours was eigenlijk berg op en berg af lopen, dus het was lekker zwaar! Eerst kregen we nog een slootje waar we door heen gingen en daar kwam een lucht vanaf, niet te geloven haha.
Op dezelfde dag was ook de kinder run van the Suffering. We kwamen langs een net die verticaal opgehangen was en hier stond een klein jongetje voor met zijn vader. Hij keek naar het net en zei: “oww no that is way too high!”, dus hebben wij vader en zoon aangemoedigd en uiteindelijk heeft hij het gehaald! Zo lief! Daar gaat ocr ook om!
We kwamen toen een heuveltje tegen waar we een band mee moesten slepen, onder netten door en over muren heen. Altijd leuk. Toen kwamen we aan bij de zandzakken. Daar stond een Reaper ongeveer 40 meter voor de zandzakken en moesten we door de distels gaan kruipen op je buik, kortom AUW! Daarna moesten we een zandzak pakken en konden we 50 meter lopen met de zandzak boven het hoofd. Toen begon het pas echt. Met die zandzak moesten we een keer of 12 de heuvel op lopen en het was een hele steile heuvel kan ik je vertellen!
Photo by Epic Action Imagery (www.epicactionimagery.com)


Hij keek naar het net en zei: “oww no that is way too high!”, dus hebben wij vader en zoon aangemoedigd en uiteindelijk heeft hij het gehaald! Zo lief! Daar gaat ocr ook om!


Daarna zat Sabina er erg doorheen. Alle heuvels in combinatie met een hobbelig loopterrein zaten haar niet mee. Maar we bleven positief en nog steeds stond gezelligheid voorop.
Als mensen langs het parcours vroegen hoe het ging in het Engels, reageerde ik al snel met de opmerking “yeah pretty good, two fingers in the nose”. Ik heb nog nooit iemand gezien die even in een dipje zat en meteen zo hard moest lachen als Sabina toen deed.

Uiteindelijk kwamen er nog wat leuke obstakels, zoals een rondje lopen met een zandzak en hierbij moest je van de Reaper 5 cijfers onthouden en aan het einde van het rondje weer op kunnen zeggen. Ik had werkelijk geen idee meer maar Sabina daarentegen kon ze nog zo opnoemen, respect.
De weaver kwam natuurlijk ook nog voorbij. Deze balken waren vierkant dus je kon niet makkelijk glijden en moest er veel kracht in stoppen om ze te halen. Het waren 2 aparte stukken van de weaver en ze gingen allebei omhoog dus extra zwaar.
Photo by Epic Action Imagery (www.epicactionimagery.com)
Er waren ook balken waar we overheen gingen en deze waren hoog! Ze waren een stuk groter dan ik lang ben. Er waren natuurlijk ook nog muren, netten en de rig. Een rig is een grote combinatie van touwen, netten en ringen enz. Hier bij mag je de grond niet aanraken.
image3
Als laatste obstakel stonden er nog 4 hele grote rugby mannen. Die waren wel 3 keer zo groot als ik! Ik ging er helemaal vol in, maar ik had geen schijn van kans. Uiteindelijk viel mijn schoen uit (met een chiptiming eraan) en die heb ik alvast over de finish gegooid. Is dat vals spelen? Daarna lieten ze me er gelukkig makkelijker door.

Uiteindelijk viel de 10+Mile, dus 16 kilometer, iets groter uit en was rond de 21 kilometer.

Vervolgens lekker veel gegeten en weer vroeg naar bed want zondag mochten we nog een keer!!!
image5
Zondag zou Sabina ons gaan aanmoedigen en foto’s maken. Eerst stond de 10 Kilometer op het programma. Ik liep deze keer echt mijn eigen tempo! Dat heb ik ook echt gedaan haha. Ik liep aardig door maar had nog energie over. Het parcours was iets ingekort en een paar obstakels van de 10 Mile waren eruit gehaald. Zoals de weaver en de hoge balken. Maar dat maakte het niet minder leuk.
Uiteindelijk was deze ronde ongeveer 13 Kilometer. Ik kwam als laatste van ons 4e die de legend liepen over de finish.
Bij de finish heb ik snel mijn timing chip van mijn schoen gewisseld en een banaan gegeten. Vervolgens meteen weer door voor de 5 Kilometer.
Photo by Epic Action Imagery (www.epicactionimagery.com)
Dit rondje ging ik knallen! Alleen er waren ook veel mensen die alleen de 5 Kilometer liepen, dus het was aardig druk op het parcours. Ik had nog energie over dus ik heb aardig snel gelopen. Dit rondje was vooral veel lopen en wat minder obstakels, maar wel een mooie locatie om door heen te rennen.
Ik kwam hier allemaal vrijwilligers tegen die zaterdag ook vrijwilligers werk hadden gedaan die mij nog herkende. Dus die hebben me aangemoedigd, wat super leuk was. Uiteindelijk heb ik nog 1 iemand van ons viertal ingehaald en ben ik als 3e van ons viertal over de finish gekomen.
Dit rondje was bijna 9 kilometer in plaats van 5. Dit is ook typisch voor de Suffering en maakt de race wat leuker en vooral mentaal uitdagender.

De resultaten:
De 10+Mile liep ik gezellig en vooral lekker rustig met Sabina en ben ik uiteindelijk als 223e gefinisht van de 516 deelnemers.
De 10+kilometer gefinisht als 34e van de 631 deelnemers.
De 5+Kilometer gefinisht als 8e van de 201 deelnemers.
En van de Legends, dus alles bij elkaar opgeteld, ben ik als 53e gefinisht van de 196 deelnemers die hem hebben uitgelopen.

Kortom dit was echt een top weekend. Leuk en vooral gezellig gelopen! Als je nog een leuke uitdagende race zoekt is de Legend challenge of misschien zelfs de Relentless challenge wat voor jou.
image8

===================================================

1280px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg


There it was, the weekend I’d been looking forward for a long time. The Suffering!


This was going to be my second ocr in England. The first was Rat Race Dirty Weekend where I went Hypothermic, so not the best first impression of English obstacle course races.

The Suffering had 3 distances to run: 10+ Mile, 10+ Kilometers and 5+ Kilometers. Then there are 2 challenges, the Legend and Relentless. Legend means running the 10+ Mile on Saturday and then the 10+ Kilometers and 5+ Kilometers on Sunday. Relentless means running all three on the same day.
In my case I was doing the Legend challenge. What makes this race even more special are the Reapers. Reapers are scattered around the course and give the runners special tasks, like: “20 push ups” or things like “do a dance”, so anything could happen.

I traveled to England with Tim, Pascal, Hanno and Sabina. The trip went smoothly and we arrived at the hotel quickly. We went to bed early that Friday, since we had to run the 10+ mile course that Saturday. I was pretty nervous that morning. I had no idea what to expect and according to the stories I heard it was going to be a tough race.
Sabina turned out to start in the first wave, since she only ran the 10+mile course that weekend. All others started 15 minutes later. There was the starting signal. I was told to run the first 500 meters as fast as I could to be among the first runners reaching the walls and avoid queuing there, and that advice was worth it’s weight in gold! After the walls the other three maintained that same speed. I decided to run my own race. So before I knew it, I was alone on the course. After about 15 minutes I bumped into Sabina on the first hills. We got talking and had fun! We had to go up and down the hill with a tire, followed by a smal but fun slide with lots of soap, so we had a blast!
Photo by Epic Action Imagery (www.epicactionimagery.com)

I decided to stick with Sabina, run and finish the 10+mile together! The first race we ran together was Rat Race, where she literally had to guide me to the finish because of the hypothermia. This time none of that, since it was a nice 20 degrees celcius.

The entire course was mostly running up and down a hill, so nice and demanding! We where supposed to go through a ditch which smelled really bad!
That day there also was a children version of the Suffering. We came across a vertical net and there saw a little boy with his father. He looked up at the net and said: “Ohh no, that is way too high!”, so we ended up helping and cheering him and his father until they both where over! So cute! That’s also what ocr is about!
We then ran into a hill where we had to take a tire with us, under nets and over walls. Always fun to do. We then reached the sandbags. About 40 meters in front of that a Reaper told us to crawl through the thistles on our stomachs, AUCH! Then grab a sandbag and a 50 meters walk with the bag extended above our heads. That’s when the fun started. With the bag we had to walk up and down the hill around 12 times, which was a steep hill I might add!
Photo by Epic Action Imagery (www.epicactionimagery.com)


He looked up at the net and said: “Ohh no, that is way too high!”, so we ended up helping and cheering him and his father until they both where over! So cute! That’s also what ocr is about!


After that Sabina was struggling. The hills combined with the rough terrain where taking its toll on her. But we stayed positive and had fun none the less.
Whenever people around the course asked how we where doing, I responded with “yeah pretty good, two fingers in the nose”, which is a literal translation of a Dutch saying like “as easy as pie”. I’ve never seen anybody that was a little down laugh as hard as Sabina did there.

Eventually we reached some more fun obstacles, like walking a loop with a sandbag while a Reaper let us remember 5 numbers. At the end of the loop we had to repeat those 5 numbers. I completely forgot, but Sabina remembered every one of them. Respect!

We also encountered a Weaver. This one had square beams, so it wasn’t easy to roll around them and required a lot of strength. There where two different sections of the weaver, both inclining so extra demanding.
Photo by Epic Action Imagery (www.epicactionimagery.com)
There also where beams to go over, which where really high! They where higher then I’m tall. We also encountered walls, nets and a rig. The rig was a combination of ropes, nets, rings etc. It wasn’t allowed to touch the ground.
image3
The final obstacle was 4 huge rugby players. They where at least triple my size! I went in full speed, but had no chance. Eventually my shoe came off (with the chiptiming attached), so I decided to toss that one over the finish line. Is that considered cheating? After that they did let me pass a little easier.

In the end the 10+ mile turned out to be not 16 kilometers but 21 kilometers.

We then had a big meal and went to bed early again, since we had to run again on Sunday!!
image5
That Sunday Sabina would be cheering us on and making photos. We started out with the 10 kilometer course. I was running my own race this time! I really did! I had a quick pace and even some energy left. The course was shortened and a few of the 10 mile obstacles taken out, like the weaver and high beams. That didn’t take the fun out of it though.
This course turned out to be around 13 kilometers. I was the last to finish out of the four of us doing the Legend.
At the finish I quickly swapped the timing chips on my shoe and ate a banana. Then quickly off to do the 5 kilometer course.
Photo by Epic Action Imagery (www.epicactionimagery.com)
This lap I was going to go for it! It was really crowded on the course, since there where lots of people only running the 5 kilometers. I had energy left, so decided to pick up the pace. This lap was mainly running and less obstacles, yet still a beautiful location to run through.
There where lots of marshals around the course that also where marshaling that Saturday and recognized me from then. So they cheered me on, which was awesome.
I ended up overtaking one of the four of us and finished as third of us.
This lap was 9 kilometers instead of 5. This is also typical for the Suffering and makes the race even more fun and a mental challenge.

The results:
The 10+mile was a fun and easy run with Sabina, of which I finished 223rd out of 516 participants.
The 10+kilometers I finished in 34th place out of 631 participants.
The 5+kilometers I finished in 8th place out of 201 participants.
And out of all the Legends, so all combined, I finished 53rd out of 196 participants that finished the Legends Challenge.

In short, this was an awesome weekend. A fun run! If you’re looking for a challenging race, then the Legend challenge or maybe even the Relentless challenge is the one to go for.
image8

You may also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More